Cà phê hảo hạng

Specialty Coffee (Cà Phê Hảo Hạng) là dòng cà phê đạt tất cả tiêu chuẩn khắt khe của Hiệp Hội Cà Phê Hảo Hạng quốc tế SCA. Bắt đầu từ hạt giống chọn trồng cho đến chọn kiểu pha thành thức uống. Tham gia vào việc cùng nhau tạo nên dòng Cà Phê Hảo Hạng đòi hỏi phải có kỹ thuật cao, kiến thức và lòng đam mê. Đối với các công đoạn sản xuất, chất lượng cao nhất, độc nhất là mục tiêu phải đạt được. Người thưởng thức Specialty Coffee cần có hiểu biết và là một nhân tố trong chuỗi xây dựng cho loại thức uống Specialty Coffee, họ có lòng đam mê, tính nghệ thuật và kiến thức khoa học.

HÃY CHỌN THỨC UỐNG ƯA THÍCH